profil

Tři zakladatelé studia neoVISUAL se v minulosti pohybovali každý v odlišné sektoru rozsáhlého odvětví architektury a vizuální prezentace. Teprve na podzim roku 2004 došlo k jejich spojení v rámci jednoho studia a ke společnému působení na komplexnějších projektech. Právě díky vyváženému spojení tvůrčích sil, citlivého vnímání zobrazované skutečnosti a zároveň realistické korekce vznikla unikátní podoba grafické prezentace, díky níž se studio brzy prosadilo na trhu 3D vizualizací a architektonické prezentace.

Postupným získáváním dalších zkušeností z odvětví 2D a 3D grafiky a webových aplikací došlo k takovému rozšíření portfolia služeb, že v současnosti studio neoVISUAL nabízí komplexní prezentace stavebních a developerských projektů od hmotových analýz před designovou podporu při návrhu, tvorbu architektonických modelů až po přípravu konečných marketingových materiálů.

Během několik posledních let působení v oboru 3D vizualizací vyvinulo studio neoVISUAL specifický grafický styl, kterým pomáhá svým klientům lépe znázornit jejich záměry a představy.

nahoru